fbpx
 

Uudised

Katuseredelite ja käiguteede kasutamine on kohustuslik. Aastaid on olnud küsimuseks kas katuseredelite ja käiguteede kasutamine on kohustuslik. Alates aprillist 2017 on selles osas saabunud mõningane selgus. Nimelt nõuavad Vabariigi Valitsuse määrus “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” ning Tuleohutuse seadus kõigile katustele kohtkindla redeli paigaldamist küttekolleteni ligipääsuks. See tähendab,...

Katuse hooldamine tuleb ette võtta paar korda aastas - kevadel ja sügisel. Katuse hooldamine hõlmab ka katuse oluliste osade ja turvavarustuse - lumetõkked, käiguteed ja redelid ülevaatamist. Üldjuhul uhub vihmavesi suurema saaste maha, kuid ainult vihmaveele loota ei saa! Sellepärast tuleks kindlasti kord aastas katus,...

Selle suve katuseplekk Weckmanist Telli kvaliteetsed teraskatused ja lisatarvikud meilt ennem jaanipäeva ja saad pisikese üllatuse.  ...