Katuseohutustooted tagavad igaühe turvalisuse 

Katuseohutustooted tagavad igaühe turvalisuse. Kas ohutus katusel on kulu, investeering või midagi muud? Õigesti paigaldatud, CE-märgisega ja seadustele vastavad katuseohutustooted on kõigile vajalikud. 

Kui puuduvad katuseohutustooted, on talv talve järel on kuulda, kuidas suurem lumesadu on jälle mõne õnnetuse põhjustanud. Katuste tehnoloogia ja nende hooldusvajadus kasvab pidevalt. Ent alati tuleb tagada, et katusel töötamine oleks ohutu. Kuidas seda saavutada ja miks on see kõigi huvides?

Katusel tehtavad tööd on üha tavalisemad ja nende hulk kasvab

Traditsioonilised katusetööd seisnevad talvises lumekoristuses ja suvises vihmaveerennide puhastuses. Ent tänapäeval on palju uusi põhjuseid, miks katusel on vaja tööd teha. Peale katuse või veerennide nõuavad puhastamist ja hooldust kattematerjalid ja läbiviigud. Mõnikord kasutatakse katust taastuvenergia tootmiseks ja sinna paigaldatakse päikesejaam. Tehnoloogiliste lahenduste tõttu nõuavad hooldust ka hoone kütte-, jahutus- ja ventilatsiooniseadmed.

Käsikäes tehnoloogia arenguga kasvab katusel tehtavate hooldustööde hulk järjepidevalt, ent sõltub üha vähem hooajast. Seadmed nõuavad regulaarset hooldust aastaringi ning katusel tehtavate tööde maht muudkui suureneb.

Katusel turvaliselt töötamine on ühistes huvides

Tänapäeval on üha rohkem valdkondi, mille ametimeestel tuleb katusel mõni töö ette võtta. Paljude tööülesannete hulka ei ole kõrgustes töötamine varem kuulunud. Ohutu töö katusel igal aastaajal ja igasugustes tingimustes eeldab õigeid töövõtteid ja varustust. Ohutu töökeskkonna loomine on alati kinnisvaraomaniku ja vastutava kinnisvarahalduri kohustus.

Juurdepääs töökohale – näiteks katusele – peab olema ohutu. Õige on suhtuda sellesse kui investeeringusse, mitte kulusse. Funktsionaalne katuseturvalisus tagab, et katusel tehtavad tööd võtavad vähem aega ja on ohutumad. Töö saab tehtud oluliselt kiiremini, kui fookus ei ole mitte ellujäämisel, vaid töötaja saab täielikult keskenduda tööprotseduurile enesele. Ka majaühistu või -elaniku jaoks on tegu raha kokkuhoiuga, kui katusel paiknevad abivahendid toimivad tõrgeteta.

Toimiv katuseturvasüsteem on odav elukindlustus ja annab kõrvalistele isikutele märku, et ehitusfirma ja tellija suhtuvad elanike ja katusel töötavate inimeste ohutusse tõsiselt. Korralikult projekteeritud ja korrapäraselt hooldatud katuseturvasüsteem ei kaitse mitte ainult katusel liikujaid, vaid tagab ohutuse ka kinnisvara haldajale, kinnistule ja selle omanikele ning teistele kinnistul liikuvatele inimestele.

Vastutuse kohustus ulatub ka katusele

Korteriühistu vastutust ohutuse eest katusel tuleks võtta tõsiselt. 
Ühistu juhatus vastutab selle eest, et korteriühistu täidaks seaduste ja määrustega sätestatud turvanõudeid, mis kehtivad katuse kohta. Kinnisvarahaldurid otsivad pädevaid lahendusi vastavate valdkondade asjatundjatelt. Hooletu suhtumine katuseohutusse võib kaasa tuua tõsiseid õnnetusi ning tekitada korteriühistule kahjuhüvitamise kohustuse.

Õnnetusega võib kaasneda suur majanduslik kahju. Kui näiteks suudetakse tõestada, et kahju ärahoidmiseks ei tehtud kõike võimalikku, võib kindlustushüvitise maksmisel saada takistuseks hooletus. Sellises olukorras jäävad kulud kinnistuomanike kanda. Katuseohutustoodete tähtsus on turvalisuse seisukohalt seega märkimisväärne, rääkimata sellest, et inimesed võivad viga saada. Ainuüksi majanduslikust seisukohast peavad katuse turvatooted olema ohutuse tagamiseks õigesti valitud ja vastama vähemalt seaduses toodud nõuetele.

Vanade hoonete kinnisvarahaldurid ja korteriühistud on katuseturvalisuse tõttu sageli väga raskes olukorras. Paraku ei ole selliste hoonete ohutus sageli isegi ehitusaegsete eeskirjade tasemel. Ka vanu hooneid peab saama ohutult hooldada, selle töö planeerimisel tuleb rõhutada kinnisvarahalduri ja ühistu rolli ning professionaalsust.

Katuse turvatoodete ülevaatus ja hooldus

Korteriühistu vastutab CE-märgisega katuseturvatoodete perioodilise kontrolli eest. Kõigi turvaköie kinnituspunktidena toimivate turvasüsteemide perioodiline ülevaatus on kohustuslik. Ülevaatusel kontrollib tootja poolt volitatud isik ohutustoodete ja nende kinnituste seisukorda ning esitab selle kohta kokkuvõtte.

Õigeaegsed ja dokumenteeritud perioodilised ülevaatused annavad elanikele ja kinnisvara haldajale teadmise, et katusel liikumine ja töötamine on ohutu.

Ohutusköie kinnituskohti tuleb igal aastal kontrollida.

Lumerohkel talvel tekitab liiga paks lumekate katusele tohutu koormuse, mis võib katust ja selle kandekonstruktsioone ohustada. Seetõttu tuleks katuselt lund kontrollitult eemaldada. Katusel töötades on oluline jälgida ohutust ja vajadusel kasutada individuaalseid turvavahendeid. Möödujate kaitsmiseks on väga oluline ka lumepuhastustööde ala eraldamine.

Kõik katuseturvatooted on katusel töötamiseks üha olulisemad ja neid ka leidub üha rohkem. Katuseturvatooted võivad olla küll täiendavaks kuluks, ent inimelu ei saa asendada. Katus ja seal paiknevate seadmete hooldus vajab aga asjatundjaid. Turvaline katusel töötamine on seega kõigi ühine huvi.

Üheksa näpunäidet, kuidas tagada katusel turvalisus

1. Nõudke CE-märgisega tooteid. Katuseturvatoodetest peavad redelid, katusesillad ja vertikaalsed turvasiinid olema CE-märgisega. Ärge leppige märgistamata toodetega.

2. Redeli projekteerimisel ja paigaldamisel arvestage järgevaga:

a) Seinaredel on soovitatav paigaldada hoone otsa, kus lumemass ei saa redelit kahjustada.

b) Püüdke alati kinnitada redel seina kandekonstruktsioonide külge.

c) Redeli madalaima astme soovitatav kõrgus on 1–1,2 m. Kui on vaja välistada, et väikelapsed võiks redelile ronida, kasutatakse vähemalt 1,2 m kõrgust või lukustatavat ronimistõket.

d) Redeli kaugus räästast või muust seinaeendist peab olema vähemalt 200 mm ning redeli ülemine pulk peab asuma räästast kõrgemal.

e) Redeli ülemised kaared peavad olema 1 m kõrgemal katusepinnast ja kinnitatud katusekattematerjali/katusekonstruktsiooni, redeli või katusesilla külge. Kui kinnitamine pole võimalik, võib kasutada täiendavaid kinnituslahendusi.

f) Kui seinaredeli tõusukõrgus ületab 8 meetrit, peab redel olema varustatud ohutusköie turvarelsi või seljakaarega.

3. Kaldkatustel on soovitatav kasutada katusetreppi ja katustel kaldega alates 20°katuseredelit. C2 klassi katuseredelit saab kasutada turvaköie kinnituskohana.

4. Rohkem kui kahekorruselise hoone katusel peavad kõik katuse turvatooted (v.a lumetõkked) toimima turvaköie kinnituskohtadena, s.t paigaldus peab toimuma vastavalt klassile C2. Järskudel katustel garanteerivad ohutuse teenindamisel turvarelss ja turvatross ning täiendavalt üksikud kinnituspunktid.

5. Kinnistuomanik vastutab, et üle kahekorruseliste (või > 9 m) hoonete turvaköie kinnituskohaks olevaid katuseturvatooteid kontrollitakse ja hooldatakse igal aastal vastavalt tootja juhistele. Perioodiliste ülevaatuste sooritamine kantakse kinnistu hooldusraamatusse.

6. Katusesild peab olema kõndimiseks ohutu. Spetsiaalne karestatud pind kaitseb libisemise eest. Üle 60% lume läbilaskvus takistab lume kogunemist sillale. Serva kõrgus peab olema vähemalt 20 mm ja käimistee laius vähemalt 350 mm.

7. Lumetõkked tuleb paigaldada kogu räästa pikkusele, mitte ainult nt sissepääsude kohale. Lumetõkked tuleks valida vastavalt tootja juhistele, et need vastaksid kohalikule lumekoormusele. Pikkade katusekülgede korral võib osutuda vajalikuks paigaldada mitu rida lumetõkkeid. Võrklumetõke takistab tõhusalt jää kukkumist katuselt ja on hea lahendus kõrgetele katustele.

8. Katuseturvatooted peavad olema valmistatud värvitud ja eelnevalt tsingitud terasest või mõnest muust hea korrosioonikaitsega materjalist.

9. Ärge unustage jälgida lume olukorda katustel ja hoolitseda liigse lume eemaldamise eest. Lumeolukorda katustel saab hinnata keskkonnaameti kodulehelt. Ärge unustage hoolitseda ka vihmavee ärajuhtimise eest!

Orima – katuseturvalisuse alal üle 60 aasta

Orima® bränd sai Soome ehitajatele tuttavaks juba 1960. aastal, Eesti ehitusturul ollakse aastast 2004. Firmat esindab WECKMAN katusetoodete tootja ESCO AS Viimsis ja Weckmani partnerid.

Orima tootearendus, disain ja tootmine tagavad kvaliteedi, nii et orimalased saavad uhkust tunda oma töö ja toodete üle. Orima kaubamärgi toode on kvaliteedi ja vastupidavuse tagatis, need on loodud kestma. Seetõttu annab Orima oma katuseturvatoodetele turu pikima, 50-aastase garantii.

Võtke ühendust Orima müügiosakonnaga, et leida parimad terviklahendused. Firma spetsialistid pakuvad tuge ja nõu kõikides katuseturvalisuse küsimustes. Oleme olemas just teie soovide ja vajaduste lahendamiseks!

www.orima.ee

www.weckman.ee

Ei soovi maksta kogu summat korraga? Maksa osamaksete kaupa!