KATUS – SELLE VAHETUS JA RENOVEERIMINE

Katus, selle vahetus ja renoveerimine ei ole lihtne “lapp lapi peal, ilma nõela pistmata”, vaid töö, mis nõuab tegelikult suuremat planeerimist ja läbimõtlemist. Kuna katus vajab varem või hiljem ikka vahetamist, siis oleks mõistlik anda mõningad näpunäited, millega enne töö alustamist arvestada. Ja miks mitte otsida küsimustele vastuseid spetsialistide abiga, kasutades Weckmani ja Weckmani partnerite Triimon OÜ juhataja Egon-Einar Einbergi ja Katusepartner OÜ juhtivspetsialisti Anne Tomeli ning juhataja Vaiko Ülejõe nõuandeid.


Katus võib lasta ühest kohast läbi, kuid mujalt paistab aga korras olevat. Millal tuleks hakata mõtlema täieliku katuse vahetuse, millal aga parandamise peale?

Nii OÜ Triimoni kui ka Katusepartner OÜ spetsialistid kinnitavad ühest suust, et lekke korral tasub kutsuda kohale spetsialist, kes viiks läbi ülevaatuse ning hindaks selle põhjal, kas katusel on võimalik lekkekohta parandada. Kui katusekate on juba „aastaid näinud“, siis on mõistlik uue katte peale mõtlema hakata. „Ent kui läbijooks on näiteks korstna kõrval, siis saab mure kergesti lahendatud, kui uuendada korstna ümbruse liitekohta katusega,“ täpsustavad Katusepartner OÜ spetsialistid Tomel ja Ülejõe. Seega võib öelda, et parem on ikkagi pöörduda spetsialisti poole kui hakata ise katust remontima.


Kui tahta hakata katust vahetama või renoveerima, tuleks ilmselt esimese asjana teha konkreetne hinnapäring. Millist infot peaks soovija andma, et pakkujalt saaks vastu võimalikult palju infot (ehk võimalikult täpse hinna)?

Pärast spetsialistile mõtlemist tasuks uurida erinevaid pakkumisi, mis võivad varieeruda. Taaskord leidsid mõlemad Weckmani partnerid ühise keele ning sõnasid, et esmase pakkumise saamiseks oleks hea saata mõned fotod või teha joonis, kus märgitakse ära elementide* mõõdud. Aga et saada parimat pakkumist, tuleks ikkagi kutsuda spetsialist kohale, kes vaatab, mõõdistab katuse üle ning soovitab töid. Kui hinnapäring paigas, siis saab hakata juba edasise peale mõtlema.

* Võimalikult täpse hinnapakkumise saamiseks tuleks Anne Tomeli ja Vaiko Ülejõe järgi saata järgmine info:

  • Katuseharja, -viilu, -neelu, -räästa pikkused
  • Tuulekasti laius
  • Korstnate kogus ja asukoht
  • Sarikate samm
  • Hetkel peal olev katusekate ning soovitav katusekate koos värvi sooviga
  • Soovitud lisatarvikud (vihmaveesüsteem, lumetõkked, redelid, käiguteed, läbiviigud, katuseaknad)
  • Pilte objektist
  • Enda oskustele vastavalt joonis katusest.

 


Katusevahetus ei hõlma vast ainult katusekatte vahetust. Milliste (ehituslike) faktoritega tuleks tegelikult arvestada katuse vahetusel?

Nii lihtsalt tõesti läbi ei aja, sest katusepanek ei ole ühe aialipivahetus. Triimon OÜ juhataja Egon-Einar Einberg tõdeb, et tähtis on teada, millised plaanid on näiteks katusealuse korrusega, sest sinna ehitatakse vahel eluruume. See omakorda tähendab soojustamist, mis omakorda eeldab teatavat laienemist. Hiljem tuleb vaadata, et pärast soojustamist jääksid räästa- ja otsakastid piisava suurusega. Mis puutub aga katuseakendesse, kust on mõnus kaugusesse vaadata, siis Einberg tõdeb, et ka katuseakende soov tuleks spetsialistiga läbi rääkida ning siis juba konkreetsesse hinnapakkumisse need tööd lisada.

Aga kui eluruume ei taha ehitada, siis Katusepartner OÜ juhtivspetsialisti Anne Tomeli ja juhataja Vaiko Ülejõe kohaselt tuleks ikkagi arvestada, et katusekattele lisaks lähevad nii katuseharja, ääre-, liite- jms detailid, mis annavad katusele ilusa kuju ja teevad selle täielikuks. Ja kui juba vahetada, siis paigaldada ka uus roovitis, lisada tuulutusliist ning aluskate. Mööda ei saa vaadata ka tuulekastist ja vihmaveesüsteemist.Kas katuse vahetusel võib mängu tulla ka bürokraatia (nt vajadus mingisuguste lubade järele, kooskõlastamine KOV-ga vms)?

Paberivärk on sageli kõige alus. Nii leiavad mõlema ettevõtte spetsialistid, et parem oleks kohaliku omavalitsusega läbi rääkida, enne kui töödega pihta hakatakse. Katusekonstruktsiooni muudatus vajab tõenäoliselt valla projekti, eriti siis, kui asukoht on näiteks ajaloohõnguline.Inimesel on varem olnud lamekatus, mis lumerohke talve korral tekitab veidi muret. Kas on võimalik ühest katusetüübist teise üle minna (nt lamedast viilkatuseks)?

Lumerohke talv on alati peavalu, sest see koormab katust, eriti veel lamedat, kust lumi ei saa lihtsasti sulada. Kui katusel lumest on tõesti villand, siis Weckmani partnerite professionaalide sõnul muretsema ei pea – viilkatust on võimalik ehitada, ent siis on vaja taaskord projekte.


Kald- või lamekatus – kumba on lihtsam renoveerida või vahetada? Millised on emma-kumma katuse eelised teineteise ees? Kas on veel alternatiive?

OÜ Katusepartner tugineb siinkohal reaalteadustele: kaldkatust on lihtsam hooldada, sest pool tööd teeb ära füüsika – maa külgetõmbejõud. Peale selle jookseb lumesulamis- ja vihmavesi ära räästasse ning katusele ei kogune nii palju lehti, mis hiljem tekitavad sammalt. Seega järgmine kord, kui katusepanekuks läheb, on siinkohal mõtteainest.


Katusevahetusele mõeldes on variant valida ka uus katusematerjal. Kas siin on kindlad kriteeriumid (nt viilkatusele sobib üks, lamekatusele teine)?

Kui katuseid saaks võrrelda inimestega, siis viilkatus oleks hästi kohanev. Nii ütlevad Katusepartner OÜ juhtivspetsialist Tomel ja juhataja Ülejõe, et viilkatusele sobib nii eterniit, katusekivi, -plekk või bituumensindel. Siinkohal on aga üks väike „aga“: katusekatte vahetus hõlmab muidugi projekti ning võib tähendada ka kooskõlastust KOV-ga. Lamekatusele paigaldatakse siiski vaid rullmaterjale.


Katusel on ka lisaelemente, näiteks korsten, mida on vaja samuti renoveerida. Kumb enne ette võtta – kas katusekate või korsten? Kui tahta katuseakent, siis millal oleks mõistlik see paigaldada?

Ehituse juures on ikkagi oluline, et inimene ei rapsiks niisama ega teeks ülemäära kilplaste tööd. Seepärast soovitab Triimon OÜ juhataja Egon-Einar Einberg läbi mõelda kõik sammud. Katusepartner OÜ spetsialistid Tomel ja Ülejõe lisavad, et „korsten laotakse üheskoos katusega – üldjuhul ehitatakse katus valmis roovitiseni ning siis laotakse uus korstnapits. Katuseaken paigaldatakse enne katusekatte paigaldust ning lõppviimistlus tehakse samuti peale katusekatte paigaldust“.


Vahel on vaja katusele ronida, olgu selleks siis lume pühkimine või korstna puhastamine. Millal mõelda turvavarustusele? Kas kohe vahetuse-renoveerimise ajal või hiljem? 

Meist keegi ei ole Karlsson, välja arvatud siis, kui tõesti endale mehhanismi ehitab või hõljukiga lendab. Seepärast vajame hädasti katusele turvaelemente. Einberg soovitab kulu- ja ajaefektiivsust arvestades ohutustooted kohe ehitamise või renoveerimise käigus paigaldada. Ka Tomel ja Ülejõe lisavad, et ohutusnõuded, nagu ligipääs korstna juurde või võimalus end turvaköiega kinnitada, on täna ülimalt vajalikud. Mis puutub lume takistamisesse, siis eramajaomanikud ei pea lumetõkkeid kohe ehituse käigus lisama, vaid võivad ka hiljem vastavalt vajadusele.


Katus ega selle vahetus ei käi sama lihtsalt nagu üks-kaks-kolm, vaid see on suurem protsess, kust ei puudu läbimõtlemised, otsuste langetamised, projektid ega kooskõlastamised. Seepärast oleks mõistlik enne tööde algust pöörduda Weckmani partnerite poole, kes lahendavad teie mured.

Ei soovi maksta kogu summat korraga? Maksa osamaksete kaupa!