Weckmani masinakuurid

Ühest küljest avatud karkasshoone sobib põllumajanduse- või muu valdkonna masinate garazeerimiseks ning kaupade säilitamiseks.