Uus Weckman vanale katusele

Weckmani terasprofiilid sobivad enamikule katustele. Arvestades, et teraslehest katustel on soovituslik miinimumkalle, on põhjust enne profiili valikut veenduda katuse kaldenurga piisavuses. Lisaks sellele tuleb üle kontrollida vana katuse kandvad konstruktsioonid, roovitis, katuse külgede diagonaalide võrdsus ja tasapinnalisus. Avastatud vead tuleb kõrvaldada. Hoolitseda tuleb ka aluskatte eest. Hoolsalt rajatud roovitise peale uue Weckmani katuse paigaldamine on lihtne. Üldised juhised roovitise rajamiseks vanale katusele sõltuvalt katuse tüübist:

A TERASPROFIILIST KATUSELE

 1. Jäta vana katusekate paigale.
 2. Kinnita sarikate kohale profiilide kõrgused pikilatid.
 3. Paigalda uued roovlauad vastavalt kiviprofiilplaatide roovjaotusele.
 4. Kinnita uued katteplaadid roovidele.
 5. Kinnita tihendid ja lisadetailid.

B LAASTUKATUSELE

 1. Jäta vana kate paigale.
 2. Kinnita uued pikilatid sarikate kohale.
 3. Paigalda uued roovlauad vastavalt kiviprofiilplaatide roovjaotusele.
 4. Kinnita uued katteplaadid roovidele.
 5. Kinnita tihendid ja lisadetailid.

C VALTSPROFIILIST KATUSELE

 1. Jäta vana valtsprofiil paigale.
 2. Kinnita vähemalt valtside kõrgused pikilatid sarikate kohale.
 3. Paigalda uued roovlauad vastavalt kiviprofiilplaatide roovjaotusele.
 4. Kinnita uued katteplaadid roovidele.
 5. Kinnita tihendid ja lisadetailid.

D ETERNIITKATUSELE

 1. Lammuta vana eterniitkate koos roovitisega.
 2. Paigalda uued roovlauad vastavalt kiviprofiilplaatide roovjaotusele.
 3. Kinnita uued katteplaadid roovidele.
 4. Kinnita tihendid ja lisadetailid.

E KIVIKATUSELE

 1. Eemalda vanad kivid ja roovid.
 2. Paigalda uued roovlauad vastavalt kiviprofiilplaatide roovjaotusele.
 3. Kinnita uued katteplaadid roovidele.
 4. Kinnita tihendid ja lisadetailid.

F TÕRVAPAPIST KATUSELE

 1. Jäta vana tõrvakate paigale.
 2. Kinnita sarikate kohale madalad pikilatid.
 3. Paigalda uued roovlauad vastavalt kiviprofiilplaatide roovjaotusele.
 4. Kinnita uued katteplaadid roovidele.
 5. Kinnita tihendid ja lisadetailid.